Phone: +91724-2415148 Email: sitabaiartscollegeakola@gmail.com

Executive Committee

# Name Designation
1 Adv. Motisingh Ghanshyamdas Mohta President
2 Shri. Vijaykumar Toshniwal Sr. Vice-President
3 Dr. Ravindra C. Jain Jr. Vice-President
4 Shri Pavan Nandkishor Maheshwari Hon'ble Secretary
5 Er. Abhijeet Govind Paranjpe Joint Secretary

EXECUTIVE MEMBERS

# Name Designation
1 Shri. Pramod Agrawal Executive Member
2 Ar. Atul Ramesh Bang ---------''-----------
3 Shri. Abhay Prabhakar Bijwe ---------''-----------
4 Shri Deepak Bhagirath Chandak ---------''-----------
5 Shri. Rameshchandra Shivratan Chandak ---------''-----------
6 Shri Karan Kamalkishore Cheema ---------''-----------
7 C.A. Vikram Rameshchandra Golechha ---------''-----------
8 Adv. Ajaykumar Ranjeetkumar Gupta ---------''-----------
9 Dr. Ajay Vinakrao Kant ---------''-----------
10 Dr. Kiran Harikisanji Laddha ---------''-----------
11 Dr. Satish Laxminarayan Rathi ---------''-----------
12 Shri. Amit Avinas Sureka ---------''-----------

INVITEE MEMBERS

# Name Designation
1 Dr. R. D. Sikchi Principal, Sitabai Arts Colllege, Akola
2 Dr. V. R. Kodape Principal, Shri K.N.G. Arts & Commerce College, Karanja
3 Dr. S. G. Chapke Principal, Smt. L.R.T. College of Commerce, Akola
4 Dr. V. D. Nanoti Principal, Shri R.L.T. College of Science, Akola
5 Prof. G. V. Egaonkar Off. Principal, Shri Nathmal Goenka Law College, Akola
6 - H. M., N. M. Chaudhari Vidyalaya, Akola
7 Sau A. G. Deshpande H. M. Jankibai Digital English School, Akola
8 Dr. Mrs. Jyoti Lahoti Teaching Staff representative1
9 Shri. Pankaj Agrawal Non - Teaching Staff representative