logo logo
Late Smt. Sitabai Jain
Downloads


Upcoming Events

SOFT SKILL DEVELOPMENT WORKSHOP
(FOR UG FINAL YEAR STUDENTS)
Date: 22nd & 25th March 2019

BGE Management


Executive Committee
S. N. Name Designation
1
Dr. Rajkumar Balabakas Heda President
2
Shri. Vijaykumar Toshniwal Sr. Vice-President
3
Dr. Ravindra C. Jain Jr. Vice-President
4
Adv. Motisingh Ghanshyamdas Mohta Hon'ble Secretary
5
Shri Sharad Abhaykumar Chaware Joint Secretary


Executive Members
S. N. Name Designation
1
Shri. Pramod Agrawal Executive Member
2
Prof. S. R. Amravtikar ---------''-----------
3
Dr. Satyanarayan Radhakisan Baheti ---------''-----------
4
Sau. Devyani Chaudhari ---------''-----------
5
Shri. Ajaykumar Gupta ---------''-----------
6
Prof. Vishwanath Trimbak Hajare ---------''-----------
7
Shri. Pawan Maheshwari ---------''-----------
8
Shri Vijaykumar Ramkisan Panpalia ---------''-----------
9
shri. Abhijeet Paranjape ---------''-----------
10
Shri Avinash Sureka ---------''-----------
11
Shri Anilkumar Tapdiya ---------''-----------


Invitee Members
S. N. Name Designation
1
Dr. R. D. Sikchi Principal, Sitabai Arts Colllege, Akola
2
Dr. V. R. Kodape Principal, Shri K.N.G. Arts & Commerce College, Karanja
3
Dr. S. G. Chapke Principal, Smt. L.R.T. College of Commerce, Akola
4
Dr. V. D. Nanoti Principal, Shri R.L.T. College of Science, Akola
5
Prof. G. V. Egaonkar Off. Principal, Shri Nathmal Goenka Law College, Akola
6
Dr. D. R. Dongaonkar Principal, B.G.S. Paramedical & Professional College, Akola
7
Mrs S. B. Deshmukh H. M., N. M. Chaudhari Vidyalaya, Akola
8
Sau A. G. Deshpande H. M. Jankibai Digital English School, Akola
9
Shri Aditya Agrawal Teaching Staff representative1
10
Shri Vijay Jaypille Non - Teaching Staff representative
Admin Login

User Id
Password

Notice Board
Developed By Splendid Softwares Home | Privicy Policy | Disclaimers | Contact